тарас шевченко.

Бібліографія Тараса Шевченка

 • Повне зібрання творів: У 10 т. — К.: Видавництво АН УРСР, 1939–1964.
 • Повне зібрання творів: У 6 т. — К.: Видавництво АН УРСР, 1963–1964.
 • Повне зібрання творів: У 12 т. / НАН України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка / Ред. кол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наукова думка, 2001–2005 (видано 7 томів).
 • Повне видання творів Тараса Шевченка: У 14 т. / Видавництво Миколи Денисюка. Чикаго. 1959–1961 рр.

Інші зібрання творів

 • Більша книжка. Автографи поезій 1847—1860 рр. — К., 1963.
 • Дневник. Автобиография. Автографы. — К., 1972.
 • Кобзар. — К.: Дніпро, 1994. — 688 с.
 • Кобзар. — К.: Дніпро, 1999. — 672 с.
 • Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847—1850. — К., 1984.
 • Собрание сочинений: В 5 т. — М., 1963—1964.
 • Собрание сочинений в четырех томах. — М., изд-во Правда, 1977. Под редакцией И. Я. Айзенштока и Ф. Я. Приймы.
 • “Справжня Краса”. Поема 1848 – К., 1999
 • Твори в п’яти томах. — К., Дніпро, 1978—1979. Вступна стаття та примітки В. С. Бородіна.
 • Три літа. Автографи поезій 1843—1845 років. — К., 1966.

Видання мистецької спадщини

 • Альбом. — К.: Мистецтво, 1976. — 345 с.
 • Живопис. Графіка. — К.: Мистецтво, 1986.
 • Живопис. Графіка. Альбом. — К.: Мистецтво, 1984. — 140 с.
 • Мистецька спадщина: У 4 т. — К., 1961—1964.
 • Національний музей Тараса Шевченка. — К.: Мистецтво, 2002. — 224 с.

Література про Т. Г. Шевченка

Довідкові видання

 • Марахов Г. Т. Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. — К., 1976.
 • Оренбурзька шевченківська енциклопедія. — Оренбург, 1997.
 • Тарас Шевченко і Крим: Енциклопедичний довідник. — Сімферополь: Таврія, 2001. — 288 с.
 • Шевченківський словник: У 2 т. — К., 1976—1977.

Документи й матеріали

 • Листи до Тараса Шевченка. — К., 1993.
 • Опис рукописів Т. Г. Шевченка. — К.: Вид-во Академії наук, 1961. — 551 с.
 • Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. — К.: Держ. вид-во політичної літ., 1950. — 515 с.
 • Тарас Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К., 1966.
 • Тарас Шевченко. Документи і матеріали: 1814—1963. — К., 1963.
 • Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. 1814—1861. — К.: Вища школа, 1982. — 432 с.

Спогади сучасників

 • Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. — К., 1958. — 437 с.
 • Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К.: Дніпро, 1988. — 605 с.
 • Костенко А. Шевченко в мемуарах. — К., 1965.
 • Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали). — К.: ВД «Сварог», 2006. — 688 с.
 • Спогади про Тараса Шевченка. — К.: Дніпро, 1982. — 546 с.
 • Спогади про Шевченка. — К.: Вид-во худож. літ., 1958. — 656 с.
 • Шевченко в воспоминаниях современников. — М.: Худож. лит., 1962. — 512 с.
 • «Я дуже щиро Вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників. — Х.: Прапор, 2004. — 350 с.

Біографія

 • Айзентшток І. Як працював Шевченко. — К.: Рад. письменник, 1940. — 168 с.
 • Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К.: Дніпро, 1976. — 392 с.
 • Бабишкін О. К. Шевченкова слава. — К., 1989.
 • Багрій О. Т. Г. Шевченко: Ч. 1-2. — X., 1930—1931.
 • Бернштейн М. Франко і Шевченко. — К., 1984.
 • Бойко Ю. Біографія Шевченка на основі узгляднення новіших осягів шевченкознавства // Бойко Ю. Вибране, 2. — Мюнхен, 1974.
 • Большаков Л. Добро найкращеє на світі: Пошуки. Роздуми. Підсумки. — К.: Дніпро, 1981. — 391 с.
 • Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання: Пошуки. Роздуми. Дослідження. — К., 1977.
 • Большаков Л. Н. Літа невольничі: Т. Шевченко і його оточення періоду оренбурзького заслання. — К., 1971.
 • Большаков Л. Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко: Поиски и находки. — К.: Дніпро, 1988. — 542 с.
 • Большаков Л. Н. Пошук заповітного. — К., 1985.
 • Большаков Л. Н. Путь «Кобзаря». — К., 1978.
 • Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цезура. Дослідження та документи 1840—1862 років. — К., 1969.
 • В сім’ї вольній, новій. Шевченківський зб. — К.: Рад. письменник, 1984. — 310 с.
 • В сім’ї вольній, новій. Шевченківський зб. — Вип. 2. — К.: Рад. письменник, 1985. — 293 с.
 • Вічний як народ: Сторінки до біографї Т. Г. Шевченка. — К.: Либідь, 1998. — 272 с.
 • Горбач Н. Життя та творчість Тараса Шевченка. — Л.: Каменяр, 2005. — 304 с.
 • Грушевський О. Життя і творчість Т. Шевченка. — К., 1918.
 • Дзюба І. М. У всякого своя доля: Лит.-крит. нарис. — К.: Рад письменник, 1989. — 371 с.
 • Доля. Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / Упоряд. В. Шевчук. — К.: Дніпро, 1993. — 779 с.
 • Дорошенко К. П. Т. Г. Шевченко: Життя і творчість. — К.: Знання, 1960. — 40 с.
 • Євшан М. Тарас Шевченко. — К., 1911.
 • Єфремов С. Тарас Шевченко, життя його та діла. — К., 1908, 1917.
 • Єфремов С. Шевченко в своєму листуванні // Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. — К., 1929. — Т. 3.
 • Жур П. Дума про Огонь: З хроніки життя і творчості Т. Шевченка. — К.: Дніпро, 1985. — 434 с.
 • Жур П. Літо перше: З хроніки життя і творчості Т. Шевченка. — К.: Дніпро, 1979. — 278 с.
 • Жур П. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка в Україну. — К., 1970.
 • Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Шевченка. — К.: Дніпро, 2003. — 517 с.
 • Жур П. Шевченківський Петербург. — К., 1972.
 • З досліджень про Т. Г. Шевченка. — К.: Дніпро, 1968. — 142 с.
 • Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. — 2-ге вид. — К.: Обереги, 2004. — 480 с.
 • Зайцев П. Книги битія як документ і твір // Наше Минуле, 1. — К., 1918.
 • Зайцев П. Нові матеріали до біографії й творчості Шевченка // Наше Минуле. 1-2. — К., 1919.
 • Карабутенко И. Ф. и др. Шевченко в Москве: Ист.-лит. очерк. — К.: Рад. письменник, 1989. — 320 с.
 • Кирилюк Є. Т. Шевченко: Життя і творчість. — К., 1959, 1964, 1979.
 • Кирилюк Є. П., Шабліовський Є. С., Шубравський В. Є. Т. Г. Шевченко. Біографія. — К., 1964.
 • Кирилюк Є. Шевченко і наш час. — К.: Рад. письменник, 1968. — 237 с.
 • Клименко Х. С. Пам’ять серця: Книга-фільм: Біографія Тараса Шевченка в кінокадрах. — К., 2004. — 120 с.
 • Ковтун Ю. Тарасові музи. — К.: Україна, 2003. — 207 с.
 • Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К., 1991.
 • Косарик Д. Життя і діяльність Т. Шевченка. — К.: Рад. письменник, 1955. — 389 с.
 • Костенко А. И будет правда на земле…: (Тарас Шевченко в Приаралье). — Алма-Ата, 1989. — 221 с.
 • Костенко А., Умірбаєв Е. Оживуть степи. Т. Шевченко за Каспієм. — К., 1977.
 • Красицький Д. Тарасова земля. — К.: Молодь, 1962. — 81 с.
 • Крашенінніков С. Київ Шевченкових часів. — Нью-Йорк: НТШ, 1984.
 • Лазаревський О. О. З оточення пророка. Тарас Шевченко та родина Лазаревських. — К.: Пульсари, 2009. — 164 c.
 • Лепкий Б. Про життя і творчість Тараса Шевченка. — К.: Пульсари, 2005. — 137 с.
 • Ляхова Ж. Т. За рядками листів Тараса Шевченка. — К.: Дніпро, 1984. — 134 с.
 • Марголис Ю. Д. Т. Г. Шевченко и Петербургский университет. — Ленинград, 1983. — 151 с.
 • Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві. — К.: Либідь, 2009. — 740 с.
 • Надточій О. Російська цензура і видання творів Тараса Шевченка (1861—1916 рр.). — Черкаси: Брама, 2006. — 220 с.
 • Новиченко Л. Тарас Шевченко — поет, борець, людина. — К., 1982.
 • Носань С. Л. Геній правди. — К., 1989.
 • Огієнко І. Тарас Шевченко. — К.: Наша культура і наука, 2003. — 430 с.
 • Опис рукописів Т. Шевченка / Ред. О. Білецький. — К., 1961.
 • Поляков М. Великий Кобзарь. — М.: Знания, 1961. — 47 с.
 • Рудько М. П. Тарас Шевченко і Київський університет. — К.: Вид-во Київського університету, 1959. — 86 с.
 • Сверстюк Є. Шевченко і час. — К., 1996.
 • Сергієнко Г. Т. Шевченко і Кирило-Мефодієвське Товариство. — К., 1983.
 • Сергієчко Г. Я. Шевченко і Київ: Історико-біограф. нарис. — К.: Дніпро, 1987. — 326 с.
 • Сімович В. Тарас Шевченко, його життя й творчість. — Л., 1934. — 72 с.
 • Скуратівський В. Із нотаток до Шевченкової біографії // Сучасність. — 2005. — № 12. — С. 123—145.
 • Степовик Д. В. Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко. — Видавництво ім. Олени Теліги, 2013. — 480 с.
 • Т. Г. Шевченко: Біографія. — К.: Наук. думка, 1984. — 557 с.
 • Тарас Шевченко: Альбом / Авт.-упоряд. В. Х. Косянта ін., вступ. ст. М. П. Стельмах. — К., 1991.
 • Триптих про Тараса Шевченка. — К.: Слов’янський град, 2002.
 • Федченко П. Тарас Григорович Шевченко. — К., 1989.
 • Хинкулов Л. Тарас Шевченко. Биография. — М.: Худож. літ., 1960. — 541 с.
 • Чайковський Б. Й. Тарас Шевченко: Роман-есе. — К.: Обереги, 2009. — 488 с.
 • Шагінян М. Тарас Шевченко. — К., 1970.
 • Шаблиовский Е. С. Т. Г. Шевченко и русские революционые демократы. — К., 1975.
 • Antochy М. Sevcenko und sein Werk im Spannungsfeld von Kult und Forschung // Ukrainische Romantik und Neuromantik vor dem Hintergrund der europaischen Literatur. — Гайдельберґ, 1985.
 • Europe’s Freedom Fighter. Taras Shevchenko, 1814—1861. A Documentary Biography of Ukraine’s Poet Laureate and National Hero. — Вашингтон, 1960.
 • Matthews W. Taras Shevchenko. The Man and the Symbol. — Лондон; Вінніпег, 1951.
 • Nevrly М. T. Sevcenko — revolucny basnik Ukrajiny. — Братислава, 1960.
 • Scherrer M. Sevcenko, le poete national de l’Ukraine // Revue des Etudes Slaves. — 1965. — № 44.
 • Swoboda W. Shevchenko and Belinsky // The Slavonic and East European Review. — 1961. — № 96.

Літературна творчість

 • Барабаш Ю. В останню тяжкую минуту… Мотив смерті в поезії Т. Шевченка // Сучасність. — 2006. — № 5/6. — С. 124—141.
 • Барабаш Ю. Людей і Господа любить (любов як ментальна й поетична константа Творчості Т. Шевченка) // Слово і час. — 2007. — № 3. — С. 3-18.
 • Білецький Л. Поетична еволюція найголовніших образів та ідей Т. Шевченка. — Прага, 1926.
 • Білецький О., Дейч О. Тарас Григорович Шевченко. Літературний портрет. — К.: Худож. літ., 1958. — 206 с.
 • Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у «Кобзарі» Тараса Шевченка // Дивослово. — 2008. — № 3. — С. 36-40.
 • Бовсунівська Т. Смислотворча функція першого видання «Кобзаря» // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 8-12.
 • Бойко О. Основні ознаки романтизму та романтизм Т. Шевченка // Всесвітня література та культура. — 2006. — № 6. — С. 6-10.
 • Бондар М. «Дівча любе, чорнобриве…» // Слово і час. — 1998. — № 3.
 • Бородін В. Над текстами Т. Шевченка. — К., 1971.
 • Бородін В. Текстологія поетичних творів Т. Шевченка. — К., 1986.
 • Бородін В. С. Три поеми Т. Г. Шевченка. — К.: Наук. думка, 1964. — 131 с.
 • Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: ґенеза та семантика // Слово і час. — 2008. — № 5. — С. 57-63.
 • Брайко О. Наративізація сакрального в поемі Тараса Шевченка «Марія» // Слово і час. — 2008. — С. 41-51.
 • Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка «Сон» («У всякого своя доля») // Українська мова та література. — 1996. — № 15.
 • Верготі Л. Поема Т. Шевченка «Кавказ» — «гімн волі» // Українська література в школі. — 2006. — № 12. — С. 31-32.
 • Вижовець І. Творчість Тараса Шевченка і фольклор // Дивослово. — 2003. — С. 40-41.
 • Відоняк Н. Прототипи російських повістей Т. Шевченка // Дивослово. — 2007. — № 5. — С. 50-51.
 • Вогняне слово Кобзаря: Літер.-крит. статті про Т. Г. Шевченка. — К.: Рад. школа, 1984. — 248 с.
 • Генералюк Л. Образ дерева і семіотика візуально-просторових концептів (поезія, проза, малярство Т. Шевченка) // Слово і час. — 2006. — № 6. — С. 21-30.
 • Гнатюк М. Поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». — К.: Вид-во худож. лит., 1963. — 172 с.
 • Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. — 2-е вид., випр. і авториз. — К., 1998.
 • Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. — К.: Критика, 2000. — 318 с.
 • Грязнова Н. «Кобзар» Т. Шевченка 1860 р. (Дещо з маловідомого і призабутого) // Дивослово. — 2003. — № 3. — С. 66-68.
 • Гуржій І. О. Т. Г. Шевченко про героїчне минуле України. — К., 1964.
 • Даниленко І. «Світе ясний! Світе тихий!» як стилізація церковного гімну // Дивослово. — 2008. — № 3. — С. 41-44.
 • Даниленко І. Молитва в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Слово і час. — 2006. — № 6. — С. 15-20.
 • Даниленко І. Шевченків молитовний триптих 1860 року: від поетики до світогляду // Дивослово. — 2007. — № 3. — С. 43-47.
 • Дзюба І. «Застукали сердешну волю»: Шевченків «Кавказ» на тлі непроминального минулого // Сучасність. — 1995. — № 3.
 • Дзюба І. «Шевченко захистить себе сам» // Дивослово. — 2007. — № 3. — С. 38-40.
 • Дзюба І. М. Тарас Шевченко: Життя і творчість. — К.: Києво-Могилянська академія, 2008. — 718 c.
 • Дзюба І. Царі. Монархія, Монархізм. Візія Тараса Шевченка // Сучасність. — 2004. — № 9. — С. 78-90.
 • Дзюба І. Шевченкові «Гайдамаки»: З відстані часу // Сучасність. — 2004. — № 6. — С. 67-92.
 • Дмуховский С. Э. Повести Т. Г. Шевченко «Наймичка» и «Варнак». — Днепропетровск: Изд-во гос. ун-та, 1958. — 141 с.
 • Доманицький В. Т. Шевченко. Синтетично-націологічні студії його життя й творчости. — Чикаго, 1961.
 • Дорошкевич О. Етюди з шевченкознавства. — X.; К., 1930.
 • Дядищева-Росовецька Ю. Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. — К.: Київський університет, 2001. — 133 с.
 • Жулинський М. Тарас Шевченко // Слово і доля. — К., 2002.
 • Зайцев П. Як творив Шевченко // Ми. — 1939. — № 3-4, 5-6.
 • Збірник праць наук. шевченківських конференцій. — Т. 1-27. — К., 1954-86.
 • Звольський В. Минуле українського народу та його значення у поетичній творчості Т. Шевченка // Сучасність. — 2006. — № 3. — С. 66-91.
 • Івакін Ю. О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка. Поезії 1847—1861 рр. — К., 1966.
 • Івакін Ю. О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка. Поезії до заслання. — К., 1964.
 • Івакін Ю. О. Нотатки шевченкознавця: Літ.-крит. ст. — К., 1986.
 • Івакін Ю. О. Поезія Шевченка періоду заслання. — К., 1984.
 • Івакін Ю. О. Стиль політичної поезії Шевченка. — К., 1961.
 • Івакін Ю. О. Сатира Шевченка. — К.: Вид-во Академій наук, 1959. — 335 с.
 • Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко. — К.: Академвидав, 2008. — 392 с.
 • Іванова О. Народнопісенні джерела поетичної творчості Т. Шевченка // Дивослово. — 2005. — № 2. — С. 19-22.
 • Іванчишина І. І генії кохають… [Інтимна лірика Т. Г. Шевченка] // Урок української. — 2005. — № 1/2. — С. 34-37.
 • Кирилюк З. Російські повісті Т. Г. Шевченка (до історії створення) // Слово і час. — 2008. — № 3. — С. 25-32.
 • Климчик Л. Пророчий заповіт генія // Сучасність. — 2004. — № 6. — С. 93-96.
 • Клочек Г. Поезія Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало…» // Дивослово. — 2007. — № 5. — С. 56-61.
 • Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. — К.: Освіта, 1998. — 235 с.
 • Клочек Г. Та не однаково мені… (До вивчення поезії «Мені однаково, чи буду…») // Урок української. — 2003. — № 4. — С. 18-22.
 • Кодацька Л. Однойменні твори Т. Шевченка. — К., 1968.
 • Кодацька Л. Ф. Художня проза Т. Г. Шевченка. — К.: Наук. думка, 1972. — 326 с.
 • Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. — К., 1970.
 • Коцюбинська М. Х. Етюди про поетику Шевченка. — К.: Рад. письменник, 1990. — 271 с.
 • Красицький Д. Роздуми над словом Тараса Шевченка. — К.: Знання, 1963. — 52 с.
 • Куєвда В. Національні психотипи у творчості Т. Шевченка // Практична психологія. — 2007. — № 11. — С. 52-56.
 • Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. — К., 1998.
 • Маровді В. «Мені ж, мій боже, на землі подай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай!» [Інтимна лірика Т. Г. Шевченка] // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 48-49.
 • Мацько Л. «Знать от бога і голос той і ті слова…» // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 2-7.
 • Мовчанок В. П. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка. — К.: Наук. думка, 1993. — 146 с.
 • Мочульський М. Ґощинський, Словацький і Шевченко як співці коліївщини. — Л., 1936.
 • Навроцький В. Гайдамаки Т. Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція. — X., 1928.
 • Навроцький В. Шевченкова творчість. — X.; К., 1931.
 • Наливайко Д. Стиль поезії Шевченка // Слово і час. — 2007. — № 1. — С. 27-36.
 • Наливайко Д. Шевченко, романтизм, націоналізм // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 3-20.
 • Нахлік Є. К. Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. — Л., 2003.
 • Ненадкевич Є. З творчої лабораторії Т. Шевченка. — К., 1959.
 • Ненадкевич Є. О. Творчість Т. Г. Шевченка після заслання (1857—1858). — К.: Вид-во худож. літ., 1956. — 105 с.
 • Новиченко Л. М. Шевченко і сучасність. — К., 1964.
 • Огоновська С. Галерея мистецьких творів Тараса Шевченка // Дивослово. — 2004. — № 5. — С. 9-11.
 • Омельченко І. «Сини мої, гайдамаки…»: Гуманістичний зміст Шевченкової поеми «Гайдамаки» // Дивослово. — 2007. — № 9. — С. 23-29.
 • Оробченко Н. Історичні сюжети в творчості Тараса Шевченка (Смерть Мазепи) // Сучасність. — 2007. — № 3. — С. 136—141.
 • Павлюк М. М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т. Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (XIX-ХХ ст.). — К., 1997.
 • Палюга Л. Збірний образ «еліти» в посланні Т. Шевченка «І мертвим і живим…» // Урок української. — 2007. — № 1. — С. 38-41.
 • Пахаренко В. Жива вода у Господа Бога: [Релігійні мотиви в творчості Т. Г. Шевченка] // Сучасність. — 2007. — № 7. — С. 111—132.
 • Пахаренко В. Незбагнений апостол. — Черкаси, 1999.
 • Пахаренко В. І. Тарас Шевченко. — К., 2007. — 96 с.
 • Пільгук І. І. Традиції Т. Шевченка в українській літературі (дожовтневий період). — К., 1963.
 • Пільгук І. І. Традиції Т. Шевченка в українській радянській літературі. — К., 1965.
 • Пільгук І. І. Т. Г. Шевченко — основоположник нової української літератури. — К.: Рад. школа, 1954. — 363 с.
 • Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо «Москалевої криниці». — К.: Факт, 2001. — 384 с.
 • Поліщук Я. Поет «духовної свободи» (Т. Шевченко в оцінці В. Барки) // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 46-49.
 • Попов П. Шевченко й «Слово о полку Ігоревім» // Літературна критика. — 1937. — № 4. — С. 63-82.
 • Приходько П. Р. Поема Т. Г. Шевченка «Сон». — К., 1957.
 • Приходько П. Р. Шевченко й український романтизм 30-50 рр. XIX ст. — К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1963. — 315 с.
 • Рильський М. Т. Поетика Шевченка. — К.: Рад. письменник, 1961. — 67 с.
 • Русова С. «Мати» в поезії Шевченка // Дивослово. — 1995. — № 9. — С. 59-60.
 • Сидоренко Г. Поезія Т. Г. Шевченка в контексті давнього книжного і народного віршування // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 4. — С. 109—114.
 • Синиченко О. Земля у творах Шевченка // Урок української. — 2003. — № 4. — С. 6-8.
 • Сипливець С. П. Поема Т. Шевченка «Княжна» у контексті національного і загальнолюдського // Зарубіжна література в школах. — 2007. — № 8. — С. 46-47.
 • Скоць А. До проблеми періодизації творчості Т. Шевченка // Дивослово. — 2006. — № 3. — С. 58-62.
 • Скоць А. Поема Тараса Шевченка «Наймичка» // Дивослово. — 1994. — № 3.
 • Смаль-Стоцький Ст. Т. Шевченко: Інтерпретації. — Черкаси, 2003.
 • Смик Г. К., Капустян В. В., Іоніцой Н. Г. Рослинний світ України у творах Тараса Шевченка. — К.: Фітосоціоцентр, 1999. — 118 с.
 • Смілянська В. Л. Композиція ліро-епічних творів Шевченка // Слово і час. — 2008. — № 3. — С. 33-39.
 • Смілянська В. Л. Поема «Марія» Т. Шевченка // Сучасність. — 1997. — № 3.
 • Смілянська В. Л. Стиль поезії Шевченка. — К., 1981.
 • Смілянська В. Л., Чамата Н. Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. — К., 2000.
 • Смілянська В. Л. «Святим огненним словом…» Тарас Шевченко: Поетика. — К.: Дніпро, 1990. — 290 с.
 • Стадна Л. Висока духовність «мужицького поета» // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 2. — С. 57-59.
 • Тарахан-Береза З. Шевченко — поет і художник. — К., 1985.
 • Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка. — К., 1980.
 • Тарас Шевченко в моєму житті: Розповіді. Статті. Нариси. — К.: Фенікс, 2004. — 479 с.
 • Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба, В. Мовчанюк, Є. Нахлік. — К.: Наук. думка, 2008. — 376 с.
 • Филипович П. Шевченкознавчі студії. — Черкаси, 2001.
 • Фененко М. В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка. — К., 1965.
 • Франко І. Твори в 20 томах. — К., 1955. — Т. 17: Літ.-критичні статті.
 • Франко І. Шевченкова «Марія» // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — К., 1983. — Т. 39.
 • Харчук О. Імперські і колоніальні етнотипи у творчості Т. Шевченка // Сучасність. — 2006. — № 3. — С. 92-105.
 • Харчук О. Проблема прототипу в творчості Т. Г. Шевченка // Дивослово. — 2006. — № 3. — С. 49-54.
 • Чамата Н. П. Аналогія літературна // Слово і час. — 1995. — № 3.
 • Чамата Н. Графіка поетичного тексту Шевченка // Слово і час. — 2008. — № 3. — С. 39-45.
 • Чамата Н. П. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т. Г. Шевченка // Поетика. — К., 1992.
 • Чамата Н. «Песня караульного у тюрмы» Тараса Шевченка та її прототексти // Слово і час. — 2006. — С. 45-48.
 • Чамата Н. П. Ритміка Т. Г. Шевченка. — К., 1974.
 • Черненко О. Історичне тло створення поеми «Кавказ» // Дивослово. — 2008. — № 3. — С. 51-52.
 • Чух Г. Музи генія (Інтимна лірика Т. Шевченка) // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 1. — С. 36-40.
 • Шабліовський Є. С. Естетика художнього слова: (Поетичний світ Тараса Шевченка). — К.: Мистецтво, 1976. — 190 с.
 • Шабліовський Є. С. Народ і слово Шевченка. — К., 1961.
 • Шабліовський Є. С. Патріотичні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1961.
 • Шиленко Ю. Про список з поезії Т. Шевченка «Заворожи, мене, Волхве» // Дивослово. — 2007. — № 5. — С. 54-55.
 • Штонь Г. Т. Г. Шевченко та І. Я. Франко. Поетичні візії України: Онтологічна спільність та відмінність // Слово і час. — 2008. — № 3. — С. 12-17.
 • Шубравський В. Від Котляревського до Шевченка. Проблема народності української літератури. — К., 1976.
 • Шубравський В. Є. Драматургія Шевченка. — К., 1961.
 • Янів В. Бажання суспільного резонансу в Шевченка як людини й творця // Наук. зб. УВУ. — 1961. — № 4-5.
 • Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка // ЗНТШ. — 1962. — Т. 169.
 • Янів В. Українська родина в поетичній творчості Шевченка // ЗНТШ. — 1962. — Т. 176.
 • Яременко В. Тарас Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 2. — С. 21-29.
 • Bojko J. Taras Shevchenko and West European Literature // The Slavonic and East European Review, 82. Лондон, 1955; окреме вид.: Лондон, 1956.
 • Chub D. Shevchenko the Man. The Intimate Life of a Poet. Донкастер (Австралія), 1985.

Творчість в історичному та філософському аспектах

 • Барабаш Ю. Я. Тарас Шевченко: Імператив України: Історіо- й націософська парадигми. — К., 2004.
 • Барвінський О. Г. Тарас Шевченко — апостол правди і науки, учитель людства. — Івано-Франківськ: Плай, 2001. — 78 с.
 • Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. — К., 1997.
 • Завадка Б. Серце чистеє подай. Проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка. — Л.: УПІ ім. Ів. Федорова, 1993. — 159 с.
 • Задеснянський Р. Апостол української національної революції. — Детройт, 1969.
 • Назаренко І. Д. Світогляд Т. Г. Шевченка. — К.: Худож. літ., 1957. — 243 с.
 • Річицький А. Тарас Шевченко в світлі епохи. — Х., 1923. — 196 с.
 • Романченко І. С. Атеїзм Т. Г. Шевченка. — К., 1962.
 • Соловей Д. Шевченко й самостійність України. — Мюнхен, 1962.
 • Яременко В. «Людей і… не прокляв!» [філософсько-релігійні доктрини в творчості Т. Г. Шевченка ] // Сучасність. — 2005. — № 3. — С. 108—115.

Мова творів

 • Афоризми Тараса Шевченка: Зб. крилатих висловів / Упоряд. О. Є. Мельниченко. — Чернівці: Букрек, 2009. — 293 с.
 • Джерела мовної майстерности Т. Шевченка. — К., 1964.
 • Русанівський В. М. У слові — вічність (Мова творів Т. Г. Шевченка). — К., 2002.
 • Синявський О. Елементи Шевченкової мови // Культура українського слова 1. X.; К., 1931.
 • Сімович В. Шевченкові «крилаті вислови» // Урок української. — 2006. — № 3/4. — С. 38-40.
 • Смаль-Стоцький С. Ритміка Шевченкової поезії. — Прага, 1925.
 • Слухай Н. В., Мосенкіс Ю. Л. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 168 с.
 • Чамата Н. Ритміка Т. Шевченка. — К., 1974.

Словники мови Тараса Шевченка

 • Ващенко В., Петрова П. Шевченкова лексика. Словопокажчик до поезій Т. Шевченка. — К., 1951.
 • Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. — Вінніпеґ, 1961.
 • Словарь языка русских произведений Т. Шевченко: В 2 т. — К. 1985—1987.
 • Словник мови Шевченка: У 2 т. / Ред. В. Ващенко. — К., 1964.

Малярська спадщина

 • Автопортрети Тараса Шевченка. — К., 1973.
 • Владич Л. Автопортрети Тараса Шевченка. — К., 1973.
 • Владич Л. В. «Живописна Україна» Тараса Шевченка. — К., 1963.
 • Гаско М. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. — К.: Рад. письменник, 1970. — 225 с.
 • Говдя П. Шевченко — художник: Нарис. — К.: Мистецтво, 1955. — 80 с.
 • Жаборюк А. А. Малярська творчість Тараса Шевченка. — О.: Астропринт, 2000. — 120 с.
 • Касіян В. І. Мистецтво Тараса Шевченка. — К.: Знання, 1963. — 77 с.
 • Касіян В. І. Офорти Тараса Шевченка. — К., 1964.
 • Овсійчук В. Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури. — Л., 2008. — 414 с.
 • Паламарчук Г. П. Нескорений Прометей. Творчість Шевченка — художника 1850—1857 pp. — К., 1968.
 • Прядка В. Т. Шевченко — видатний художник. Цінність його живописної спадщини // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 2. — С. 35-38.
 • Прядка В. Творчий шлях Т. Г. Шевченка і мистецтвознавство // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 1.
 • Таранушенко С. А. Шевченко — художник. — К.: Рад. Україна, 1961. — 78 с.
 • Тарас Шевченко — художник. Дослідження, розвідки, публікації. — К., 1963. — Вип. 1.
 • Яцюк В. Віч-на-віч із Шевченком. — К.: Балтія Друк., 2004. — 111 с.
 • Яцюк В. Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спостереження, інтерпретації. — К.: Рада, 2003. — 368 с.
 • Яцюк В. Погвалтований том: [Спадщина Шевченка-художника] // Літературна Україна. — 2006. — 1 червня. — С. 3.
 • Яцюк В. Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури. 1890—1940. — К.: Криниця, 2004. — 488 с.

Тарас Шевченко й мистецтво

 • Белічко Н. Шевченкіана у творчості графіків (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 22-25.
 • Билинская М. Л. Шевченко и музыка. — К.: Музична Україна, 1984. — 129 с., ил.
 • Білан А. Театральна Шевченкіана // Українська культура. — 2004. — № 4. — С. 11-12.
 • Дубенко С. Тарас Шевченко та його герої на екрані. — К., 1967.
 • Касперт А. Шевченко і музика. Нотографічні та бібліографічні матеріали (1861—1961). — К., 1964.
 • Купленик В. Танцювальне мистецтво у творчій діяльності та житті Т. Шевченка // Дивослово. — № 7. — С. 78.
 • Правдюк О. А. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України. — К., 1966.
 • Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня. — К., 1939.

Тарас Шевченко в житті різних народів

 • Астаф’єв О. Творчість Тараса Шевченка та Адама Міцкевича як діалог культур // Слово і час. — 2006. — № 6. — С. 7-14.
 • Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. — К., 1992.
 • Вервес Г. Д. Т. Г. Шевченко і Польща. — К., 1964.
 • Імедадзе В. Т. Г. Шевченко і Грузія. — К., 1963.
 • Кравчук П. Тарас Шевченко в Канаді. — К., 1961.
 • Іофанов Д. М. Шевченко і Лермонтов. — К., 1962.
 • Колас Якуб. Благотворний вплив великого співця. — К., 1961.
 • Косів Г. Новий «Кобзар» англійською // Літературна Україна. — 2006. — 10 квітня. — С. 6.
 • Криштальська О. «Кобзар» Т. Шевченка в перекладах іспанською мовою // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 49-52.
 • Луценко І. А., Братусь І. В. Тарас Шевченко та Осетія. — К.: Либідь, 2002. — 192 с.
 • Матвіїшин В. Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура. — 2008. — № 5. — С. 2-9.
 • Мельник О. В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура. — 2008. — № 5. — С. 10-15.
 • Мольнар М. Тарас Шевченко у чехів та словаків. — Пряшів, 1961.
 • Погребенник Я. Шевченко німецькою мовою. — К., 1973.
 • Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература XIX века. — М.; Л., 1961.
 • Світова велич Шевченка. — К., 1964. — Т. 1-3.
 • Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури // Дивослово. — 2003. — С. 68-72.
 • Сушко О. Шевченківські дні в Парижі // Літературна Україна. — 2006. — 6 квітня. — С. 1.
 • Тарас Шаученка і беларуская літаратура. — Мінск, 1964.
 • Тарас Шевченко в інтернаціональних літературних зв’язках. — К., 1981.
 • Шевченко и мировая культура. — М., 1964.
 • Шубравський В. Шевченко і літератури народів СРСР. — К., 1964.

Вивчення в школі

 • Боженко М. К. Балади Т. Г. Шевченка і вивчення їх у школі. — К., 1966.
 • Велика сила прийшла з України: Брейн-ринг за творчостю Т. Г. Шевченка // Урок української. — 2002. — № 8. — 42-44.
 • Верготі Л. Літературна вікторина: Життя і творчість Тараса Шевченка // Укр. література в загальноосвітній школі. — 2006. — № 12. — С. 33-34.
 • Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в школі. — К., 1964.
 • Вічно живий: Літературно-драматична композиція // Українська мова і література в школі. — 2005. — № 1. — С. 55-59.
 • Войнова О. Т. Шевченківські дні в школі. — К., 1963.
 • Ганжеєва В. Ф. Шевченківські автопортрети: Літ.-музична композиція // Шкільна бібліотека. — 2007. — № 2. — С. 19-22.
 • Життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка // Шкільна бібліотека. — 2007. — № 3. — С. 90-95.
 • Мельник О. Звучать Шевченкові слова: Сценарій // Всесвітня література та культура. — 2008. — № 10. — С. 36-39.
 • На перехресті музи й долі: Літ.- муз. композиція // Дивослово. — 2001. — № 5.
 • Наш Шевченко: Літературно-музичний сценарій // Дивослово. — 2000. — № 5. — С. 47-49.
 • Неділько Г. Я. Тарас Шевченко. Життя і творчість. — К.: Рад. школа, 1988. — 246 с.
 • Неділько Г. Я., Неділько В. Я. Тарас Шевченко. Семінарій. — К.: Вища школа, 1985. — 356 с.
 • Роят А. Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох». Розробка уроку // Українська мова та література. — 1998. — № 9.
 • Слався Тарасе Великий!: Літературно-музична композиція // Дивослово. — 2005. — № 2.
 • Степанишин Б. І. Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в школі. — К.: Радянська школа, 1969. — 250 с.
 • Стеценко Л. Ф. Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в школі. — К.: Рад. школа, 1955. — 204 с.
 • Тарас Шевченко і музика: Сценарій // Початкова школа. — 2004. — № 5.
 • Хоміч М. Наш пророк: Літературно-музична композиція // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 51-54.
 • Шамрай Л. Є. Вшануємо Т. Г. Шевченка: Усний журнал // Шкільна бібліотека. — 2008. — № 2. — С. 85-87.
 • Шевченківський вечір: Сценарій // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 1.

Увічнення пам’яті

 • Арсенич П. Тарас Шевченко і Прикарпаття. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2001. — 200 с.
 • Бас В. В. Шевченків край: Фотопутівник. — К.: Мистецтво, 1989. — 263 с.
 • Божко С. Скільки пам’ятників Кобзарю? // День. — 2004. — 10 вересня. — С. 19.
 • Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців за матеріалами книг вражень на його могилі 1896—1926 рр. — К.: Задруга, 2006. — 294 с.
 • Дзюба І. З історії національної премії імені Тараса Шевченка // Шкільна бібліотека. — 2007. — № 2. — С. 17-18.
 • Дорош Є. Г. Тарас Шевченко на Поділлі і Волині. — Т.: Економічна думка, 2002. — 102 с.
 • Дуда І., Мельничук Б. Тарас Шевченко на Тернопільщині. — 2 вид., доп. — Т., 1998. — 81 с.
 • Жмыр В. Шевченко в Киеве: Фотопутеводитель. — К.: Мистецтво, 1988. — 126 с.
 • Криворучко В. У бронзі і граніті [Пам’ятники Великому Кобзареві] // Дивослово. — 2003. — № 3. — С. 69-73.
 • Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві: Фотопутівник. — К.: Мистецтво, 1986. — 126 с.
 • На Тарасовій горі: Фотоальбом. — К.: Мистецтво, 1984. — 96 с., іл.
 • Наумова Н. Шляхами Кобзаря: Подорож до Шевченкового краю // Дивослово. — 2005. — № 4. — С. 63-66.
 • По Шевченківських місцях на Україні. — К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва, 1962. — 45 с.
 • Портянко В. Пам’ятники Кобзареві // Українська культура. — 2003. — № 3/4.
 • Скорський М. Живий у правді віковій: [Поезії про Кобзаря років незалежності України ] // Дивослово. — 2005. — № 10. — С. 59-63.
 • Соя Б. «Ми тебе не забули, Тарасе!» (Поети-лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка — Кобзареві) // Дивослово. — 2004. — № 3. — С. 29-50.
 • Танана Р. В., Шпильова Н. М. Канівський державний музей-заповідник Т. Г. Шевченка: Путівник. — Дніпропетровськ: Промінь, 1978. — 93 с.
 • Шевченкіана Придніпров’я. — Дніпропетровськ, 2008. — 435 с.
 • Шевченківські місця України. — К., 1957.
 • Шевченкова дорога в Білорусь: Літературно-публіцистичний збірник. — Львів: Світ, 2004. — 270 с.
 • Шестопал П. Л. Могила Т. Г. Шевченка. — К., 1954.

Історія шевченкознавства

 • Бойко Ю. Т. Шевченко в насвітленні С. Єфремова // Бойко Ю. Вибране. — Мюнхен, 1981.
 • Бойко Ю. Фальсифікація Шевченка в СССР // Наук. зб. УВУ. — 1961. — № 4-5.
 • Комишанченко М. З історії українського шевченкознавства. — К., 1972.
 • Комишанченко М. П. Тарас Шевченко в українській критиці (50-60 роки XIX ст.) — К., 1969.
 • Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства. — Авґсбурґ: УВАН, 1947.
 • Смілянська В. Біографічна шевченкіана (1861—1981). — К., 1984.
 • Шевченкознавство: Підсумки й проблеми. — К.: Наук. думка, 1975. — 561 с.
 • Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860—2003). — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2004. — 322 с.

Бібліографія

 • Багрич М. І. Т. Г. Шевченко. Бібліограф. покажчик (1917—1963). — X., 1964.
 • Гресько М. Т. Шевченко французькою мовою (1847—1967): Бібліограф. покажчик. — Л., 1967.
 • Гресько М., Занічковський М., Кулик В. Шевченко в німецьких перекладах та критиці (1843—1917): Бібліограф. покажчик. — Л., 1968.
 • Гресько М., Андріанова Н. Т. Шевченко мовами італійською, іспанською, португальською та есперанто: Бібліограф. покажчик. — Л., 1968.
 • Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952—2002): Покажчик змісту. — Черкаси, 2002.
 • Сарана Ф. К. Т. Г. Шевченко. Бібліографія ювілейної літератури (1960—1964). — К., 1968.
 • Тарас Шевченко: Бібліографічний покажчик 1989—2003. — К., 2004. — 240 с.
 • Тарас Шевченко (1989—2004): Матеріали до бібліографії. — К., 2005. — 300 с.
 • Тарас Шевченко. Бібліографія бібліографії (1840—1960). — К., 1961.
 • Тарас Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість (1839—1959). — К., 1963. — Т. 1-2.