тарас шевченко.

Національний музей Тараса Шевченка в Києві

Національний музей Тараса Шевченка береже, досліджує та популяризує поетичні та мистецькі надбання великого Кобзаря. Відвідувачам музей було відкрито у 1949 року 24 квітня. За роки своєї праці музей перетворився на одну з найвдатніших українських  скарбниць духоного надбання. Зараз в колекції зберігається більше 80 000 експонатів, з яких більше 1500 одиниць представлено в експозиції, пов’язані з  життям і творчістю Тараса Шевченка.

Кожен з відвідувачів музею може побачити книги «Кобзаря» видані ще за життя поета. А також його картинні полотна, офорти та малюнки. В музеї є також чимало особистих речей Тараса Шевченка. Зібрано достатньо архівних матеріалів та рідкісних фотографій. Є колекція картин українських та російських митців ХІХ–ХХ століть. Також старовинні меблі тих часів. Музей знаходиться в центрі Києва, що називають історичним. Це будинок, яким володіла сім’я відомого українського промисловця та мецената Терещенка. Зараз це пам’ятка архітектури, яка має свій первісний вид після того, як була зроблена  наукова реставрація 1985 – 1989 рр.

Національний музей Тараса Шевченка

Музей пропонує:

Національний музей Тараса Шевченка це вдале місце для консультацій, лекцій та довідок. Тут відбуваються діалогі зустрічі та консультації наукового напрямку з шевченкознавства. Музеєзнавці готують інформаційні довідки та рецензують праць по Шевченку. Досліджують його твори, художню творчість та інші роботи на шевченківську тематику.

Також проводиться відео та теле- та кінозйомка в залах музею з його експонатами. Також музей пропонує фотозйомку та малювання музейних експозицій. Надається можливість скористатись фотографічними матеріалами, що виготовлені з музейного оригінального надбання.

З історії музею

Національний музей Тараса Шевченка це беззаперечно одна з найвидатніших українських скарбниць доховно-історичного значення. Тарас Шевченко відкрив нам свої почуття, все що накипіло з глибини душі і серця, яке завжди боліло за свій народ.

Друга частина ХІХ – та початко ХХ століть літературні та художні надбання Т.Г.Шевченка були збережені в приватних колекціях відомих на той час людей.  Це Боткін Сергій  та Адріан Прахов, Жемчужніков Лев, Костомаров Роман. А також діячі – брати Лазаревські, А.О. Козачковський, В.Г. Коховський М.О. Микешин, Д. Мордовець та ін. Але саме більше зібрання зберіг В.В. Тарновський (молодший). Йому друзі Тараса дарували все, що мало відношення до Шевченка.

В 1897 році Черніговське губернське земство отримало колекцію в поарунок від В.Тарновського. Саме з неї почалося заснування музею – Українська старовина в Чернігові. Згодои у 1902 році названо Чепнігівським історичним музеєм.

В музеї Тараса Шевченка (Київ)

1933 р. на базі Всеукраїнського літературного музею в Харкові створено Галерею картин Т.Г.Шевченка, експозиція якої постійно поповнювалася новими знахідками і надходженнями з інших музеїв.

В 1939 році відбулась Республіканська ювілейна виставка присвячена 125-ї річниці народження Кобзаря. І тоді музей перенесено в Маріїнський палац. А вже в квітні 1941 року експозиції знаходяться  вже в Центральному державному музеї Т.Г. Шевченка.

Коли почалась Друга світова війна найбільші і найціееіші експозиціїї було переправлено у Новосибірськ. Вже в 1943 році керівництво УРСР поєднав Центральний музей Шевченка та харьківську колекцію Галерей картин Шевченка.

В 1948 році Міністерство УРСР та Центральний Комітет компартії  від 22.06.1948 за № 1146 надано музею будівлю на одноіменному більварі Шевченка 12. Для відвідувань 24 квітня у 1949 році музей було відкрито.

В наш час, в роки незалежності у 2001 році  31 березня музею Т.Г. Шевченка було присвоєно статус Національний. А вже у 2007 році музей нагороджено видатною відзнакою Міжнародної благодійної організаціїї «Україна 3000». Ця відзнака з проекту Всеукраїнська програма «Музейна подія року» номінації «Повернення року».

Архітектурна пам’ятка  ХІХ століття

Знаходиться цей музей в центральній частині Києва. Цей будинок має статус пам’ятка архітектури, харатктерної для початку  ХІХ ст.  Розташований там, де перетинається Бібіковський бульвар  і Олексіївька вулиця. Сьогодні це відповідно проспект Тараса Шевченка ( номер 12) та Терещенківська. В той час володів цією оселею Павло Демидов. У 1870 році він голова міста Києв князь Сан-Донато. А вже у 1875 році цю садибу придбав Микола Артемійович Терещенко. Це “сахарозаводчик” (так їх називали у часи Російської імперії). Також Терещенко відомий як меценат. Новий власник, Терещенко вніс деякі зміни в конструкції споруди. Це розробив  Петро Федеров та Ромуальд Тустановський. І вже будинок було видозінено і оновлено в ренесансному вигляді. Потім стіни були прикрашені розписами живописцем  Вільгельмом Котарбінськом.

У найкращих його залах М.А.Терещенко розмістив свою художню колекцію, започатковану ще в рідному Глухові. На старих світлинах інтер’єрів палацу бачимо картини І.Айвазовського, І.Шишкіна, І.Рєпіна, В.Верещагіна. Збирачами мистецьких творів були також рідні Миколи Артемійовича: брат Федір, діти Іван, Олександр, Варвара й Ольга. В колекції Івана Миколовича Терещенка були твори російських та українських художників, а також малюнки Т.Шевченка «Видубицький монастир» (1843), «Костьол у Києві», (1846), «Крутий берег Аральського моря», «Казахський хлопчик дрімає біля грубки», «Казах на коні» (усі 1848-1849 ).
Коли після закінчення Другої світової війни Шевченківське зібрання повернулося з евакуації, постало питання про надання приміщення для музею. Вибір припав саме на цей будинок, розташований неподалік пам’ятника Тарасові Шевченку та університету, який із 1939 р. носить його ім’я. 22 червня 1948 року Уряд України прийняв постанову про відкриття Державного музею Т.Г.Шевченка на бульварі Тараса Шевченка, 12.

Після наукової реставрації 1985-1989 рр. будівлі повернуто первісний вигляд із усіма притаманними йому архітектурними особливостями.

Колекція музею

У колекції музею зберігається понад 30 тисяч експонатів основного фонду: графіка, живопис, архів, меморіальні речі, фотографії, друковані матеріали, декоративне мистецтво, скульптура, книги.

Основу музейного зібрання становлять оригінальні мистецькі твори Тараса Шевченка, а також архівні справи часів його навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, документальні матеріали про подорожі в Україну, участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства, про службу рядового Тараса Шевченка в Оренбурзькому лінійному батальйоні та справи про заборону й вилучення з продажу творів Т.Шевченка, П.Куліша і М.Костомарова. Увагу гостей музею завжди привертають оригінальні фотографії Т.Г.Шевченка, збережені друзями його особисті речі: чорнильниця й ручка, мольберт, палітра, етюдник із пензлями та фарбами, приладдя для гравірувальних робіт, офортні дошки, табакерка, штамп-печатка з монограмою «ТШ».

Реліквіями колекції є автографи поезій „Чи не покинуть нам, небого” та уривок з поеми «Царі», видання поем «Гайдамаки» та «Тризна» з дарчими написами М.Маркевичу та Г.Галагану, видання «Кобзаря» 1860 р. з дарчими написами поета Н. Білозерській, О.Бодянському, Ганні Барвінок, Біблія (видання 1824 р.), подарована Т. Шевченком Федору Лазаревському у серпні 1859 р., позолочений медальйон із волоссям поета, що зберігався в родині Лазаревських.
Кількома поколіннями музейних працівників зібрано унікальну бібліотеку раритетних видань 18-19 століть.

У фондах музею також зберігаються живописні та графічні твори художників-сучасників Т.Шевченка – К.Брюллова, В.Штернберга, М.Лаврова, П.Бориспольця, М.Башилова, М.Сажина, І.Соколова. Музею належать оригінали відомих портретів Т.Шевченка, створених після смерті поета такими визначними майстрами пензля як І.Рєпін, С.Васильківський, К.Трутовський, Ф.Красицький, Ф.Кричевський, а також численні твори сучасних художників, скульпторів, народних майстрів.

Експозиція

В експозиції музею, відкритій для відвідувачів 22 грудня 2006 р., представлені оригінальні матеріали про життя та творчість Тараса Шевченка, який із однаковою мірою духовної сили виявив себе і в поетичній, і в малярській творчості. Тут, на тлі історичної доби, можна побачити, як створювався «Кобзар» – книга, що має для України значення заповітне. Експонуються прижиттєві видання «Кобзаря» (1840 та 1860 р.р.), поем «Гамалія» та «Тризна» (обидві – 1844 р.). Кожен відвідувач може перегорнути сторінки факсимільних видань: альбому малюнків Т.Шевченка 1845 року, рукописної збірки «Три літа», Малої книжки (оригінали зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України).

Національна своєрідність та новаторство Шевченка-художника визначає його видатне місце в історії не лише українського, а й світового малярства. Його графічні та живописні твори – портрети та автопортрети, пейзажі та жанрові роботи – належать до тих явищ мистецтва, які залишаються назавжди безцінним матеріалом для розуміння умонастроїв, життєвих колізій, що визначали на кожному історичному етапі загальний поступ людства, а не лише окремої країни чи нації.

Національний музей Тараса Шевченка Експозиція.

Домінантою майже кожної зали та своєрідною автобіографією поета й художника є автопортрети Тараса Шевченка – глибинні відсвіти його душі.

Про інтерес до духовних надбань людства, всебічну загальну культуру та коло літературних уподобань свідчать книжки – від тих, які Т.Шевченко читав ще учнем Академії, до бібліотеки, зібраної ним після повернення із заслання.

У музеї експонується близько двохсот мистецьких творів Тараса Шевченка. А поруч із ними – картини таких відомих художників, як Карл Брюллов, Василь Штернберг, Михайло Башилов, Іван Сошенко, Опанас Сластіон.

Також в експозиції представлені численні архівні документи, особисті речі Т. Шевченка, його малярське приладдя, унікальні фотопортрети, родинні реліквії Закревських, Костомарових, Лазаревських, Честахівських, антикварні меблі ХVIII – ХІХ століть.

Тут можна оцінити неповторність естетичних уподобань родини відомих українських промисловців і меценатів Терещенків – останніх власників цього палацу.

Національний музей Тараса Шевченка є унікальною національною скарбницею, де зберігаються оригінали його малярських робіт, рукописні списки віршів та їх першодруки з автографами поета, його особисті речі, рідкісні фотознімки, документи про життя і творчість, майже всі видання його творів.

Позитивні вігуки наших відвідувачів

У цьому музеї часто проводять фотовиставки зарубіжних і світових фото художників. Однією з причин стала фотовиставка. Все-таки вирішив подивитися ще й музей. Він присвячений Тарасу Шевченку, як художнику. У музеї представлені його полотна, малюнки, а також рукописи і особисті речі. Але головний інтерес представлені саме картини, які не поступаються його літературних творів.

 

Якщо хочете дізнатися щось нове про Шевченка Т. Г. Ласкаво просимо в музей. Нещодавно реставровано будинок. Багата колекція робіт художника Т. Г. Шевченка як акварелі, графіки так і полотна маслом. У 24 залах розташована на мою думку найбагатша колекція робіт. Так само в експозиції музею є знаменита робота Карла Брюллова портрет Жуковського в оригіналі. Відвідування буде цікавіше з екскурсоводом, враховуючи що екскурсоводи в цьому музеї наукові співробітники. Ви довідаєтеся не дуже відомі факти біографії. Заслуговує уваги і сам палац Терещенко після масштабної наукової реставрації йому повернули первісний вигляд.

 

Єдине що трохи розчарувало – це відносна убогість основної експозиції, хоча то що виставлено, дійсно безцінні оригінали книг і картин. В іншому – чисто, масштабно, інформативно. Відмінний сучасний музей. І з дітьми цікаво. Є куди розвиватися.

Веб-сайт: Національний музей Тараса Шевченка