тарас шевченко.

Одалиска

1840 г. 16,3 х 20,5 см.
Национальный музей Тараса Шевченко, № г-297.

Ліворуч внизу червоною аквареллю авторський підпис і дата : Шевченко. 1840, справа чорною фарбою штамп: РМ.

На обороті чорнилом невиразний напис: I Bronzoufu fluy ziu mozigmi treitaj Lauffeit [Одна бронзова рама плоска до завтра п’ятниці. Лауферт(искаж. йому.)]. По припущенню Б.С. Бутника-сіверського, напис зроблений київським архітектором і колекціонером И. Лауфертом(1811 – 1846) [Бутник-сіверський Б. Про вивчення художньої спадщини Т.Г. Шевченко у зв’язку з підготовкою академічного видання його творів // Вісник Академії наук УРСР. – К., 1953. – № 6. – С. 12].

Твір уперше згаданий в 1911 р. з назвою “Спляча жінка” [Каталог Шевченківської виставки в Москві з приводу п’ятидесятиріччя з дня його смерті. 1861 – 1911. – М., 1911. – С. 8. – № 70(експонувався в репродукції)]. З назвою ” Одаліска” прокоментовано і введено в науковий обіг К.В. Широцким в 1915 р. [Широцкий К. Туреччина в картинах Т. Шевченка // Збірка пам’яті Т. Шевченка. – К., 1915. – С. 91 – 94]

Уперше репродуковано з назвою “Сама собі хазяйка у будинку” в 1925 р. [Шевченко і його епоха : збірка перша. – К., 1925. – Між с. 196 – 197]

У ПЗТ твір поміщені під назвою ” Натурниця” [Шевченко Т. Повне зібрання творів : В 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 1. – С. 12. – № 21].

Місця зберігання : власність М.Д. Жвавого, після 1853 – в Д.М. Жвавого, з 1912 – в Суспільстві заохочення художників, з 1922 – Державний Російський музей(Санкт-Петербург), з 1929 – Чернігівський історичний музей, з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченко(Київ).

Виставки:

1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Г. Шевченко: Каталог. – Київ, 1964. – С. 6];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Sevcenko: Vystava o zivote a dile. – [Прага, 1968]. – № 5 / 1];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя з дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 7].