тарас шевченко.

Знахарь. Ілюстрація до однойменного твору Г.Ф. Квитки-Основьяненко.

Ілюстрація до однойменного твору Г.Ф. Квитки-Основьяненко.

[1841, квітень – жовтень. С.-Петербург).

Папір, олівець, туш, перо, кисть. 21,4 ? 15,9 см

Національний музей Тараса Шевченка, № г-392.

На обороті – “У хворого”. Ескіз.

Ліворуч внизу чорнилом авторський підпис: Т. Шевченка.

Ілюстрація до нарису ” Знахар” для збірки “Наші, списані з натури росіянами”(СПб., 1841) виконана на прохання Г.Ф. Квитки-Основьяненко, який, побачивши нариси український типів на полях одного з листів Шевченка до нього, 22 березня 1841 р. відповів авторові:

“Олександр Павлович Башуцкий друкує дуже мудру книгу. Там будуть всякі народи: і школярі, і купці, і ковалі, і всякі. Я списав нашого ” Знахаря”. І як слід до нього картинки, то я ваших вирізував і послав йому, тому що на видноті він саме так дивиться, як потрібно знахареві, що обманює народ і шахраює, та і вона дивиться на нього теж лукаво. Доводяться вони обоє до моєї казки, тільки не знаю, щоб хто йому обробив як потрібно їх по-нашому, так я і вказав на Вас і просив його цей лист відіслати до Вас.

Коли просити Вас про це, то, будьте добрі, покажіть наших так, щоб пальці знати було, щоб наші в славу вишли. Як знаєте, так з ним і сконпонуйте, бо він також штука на всяку справу” [Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.-С. 9].

Нарис Квитки-Основьяненко, створений на оригінальному українському матеріалі, написаний за замовленням редактора-укладача і одного з авторів збірки А.П. Башуцкого, родича письменника.

До нарису Шевченка виконав одну ілюстрацію, так званий ” тип” з властивим йому узагальненням образу основного персонажа, його психологічною характеристикою. Вона увійшла до тринадцятого випуску збірки. На його титулі також вказано: “Віньєтки мальовані Ильичей”, – так підписувався Єгор Ілліч Ковригин.

Датування обумовлене початком роботи над ілюстрацією до нарису Г.Ф. Квитки-Основьяненко і видачею 10 жовтня 1841 р. цензурного дозволу на друкування книги.

Гравюра на дереві, поміщена у збірці, дещо відрізняється в деталях від оригінала Шевченка.

Малюнок уперше згаданий в 1888 р. в статті В.П. Горленко [Горленко В. Ілюстрації Шевченком // Київська старовина. – 1888. – № 1 / 3. – С. 10] про ілюстрації Шевченком, де вказано, що оригінал ” Знахаря” знаходиться в колекції В.В. Тарновского.

Уперше репродукований 1914 р. на поштовій листівці суспільства ” Освіта” і одночасно в книзі А.П. Новицкого “Тарас Шевченко як художник” і альбомі “Малюнки Т. Шевченка” [Новицкий Яскраво-червоний. Тарас Шевченко як художник. – Львів; Москва, 1914. – Таблиця.71; Малюнки Т. Шевченка / Під артистичним наглядом проф. В.В. Маті. – Пб., 1914. – Вып. 2. – Таблиця. 3].

У літературі згадується під назвою ” Ворожбит” [Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. – К., 1927. – С. 175].

Малюнки Шевченка на листі до письменника, вирізані і переслані ним А.П. Башуцкому, не збереглися(див. коментар № 230). Наскільки вони використані в ілюстрованому нарисі – невідомо.

Експоновану на Шевченківській виставці в Москві в 1911 році фоторепродукцію 12-ої сторінки Альбому Шевченка 1840 – 1844 рр. з етюдами до офорту ” Старости” в каталозі помилково визначений як нарис до малюнка ” Знахар” [Каталог Шевченківської виставки в Москві з приводу п’ятидесятиріччя з дня його смерті / 1861-1911. – М., 1911. – С. 9. – № 78]. Напевно, на підставі такої інформації К.В. Широцкий, знаючи, що альбом зберігається в Музеї української старини В.В. Тарновского, в 1914 р. також вказував, що там знаходилися підготовчі ескізи до ” Знахарюючи” [Широцкий К.

Шевченко як ілюстратор // Шевченківська збірка. – СПб., 1914. – Т. 1. – С. 93].

Місця зберігання : не пізніше 1888 поступив до В.В. Тарновскому, з 1899 – Чернігівський музей української старини В.В. Тарновского, з 1925 – Чернігівський історичний музей, з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченко(Харків), з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченко(Київ).

Виставки:

1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевская А. Виставка Т. Шевченка : Путівник. – Чернігів, 1930. – С. 16. – № 10];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя з дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 8].